Politika privatnosti

Drago nam je što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka posebno je važan prioritet za upravljanje tvrtkom Zola d.o.o.. Korištenje internetskih stranica tvrtke Zola d.o.o. moguće je bez naznaka osobnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi koristiti poslovne usluge putem našeg web mjesta, obrada osobnih podataka mogla bi postati potrebna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, obično dobivamo suglasnost od subjekta podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka, uvijek mora biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu sa zaštitom podataka o državi. propisi koji se primjenjuju na Zola d.o.o.. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i namjeni osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Zola d.o.o. proveo je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najcjelovitiju zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, internetski prijenos podataka u načelu može imati sigurnosne praznine, pa apsolutna zaštita možda nije zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka može nam osobne podatke prenijeti na alternativne načine, npr. Telefonom.

 1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka tvrtke Zola d.o.o. temelji se na terminima koje je europski zakonodavac koristio za usvajanje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima. Da bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

 • a)    Osobni podaci

Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu („subjekt podataka“). Fizička osoba koju je moguće identificirati je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator. Ne prikupljamo nikakve podatke specifične za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

 • b) Subjekt podataka

Subjekt podataka je bilo koja identificirana ili utvrdiva fizička osoba, čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

 • c)    Obrada

Obrada je bilo koja radnja ili skup operacija koja se izvodi na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, savjetovanje, uporaba , otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, poravnanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

 • d)    Ograničenje obrade

Ograničenje obrade označavanje je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e)    Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na uspješnost te fizičke osobe na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne podatke sklonosti, interesi, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretanja.

 • f)     Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih podataka, pod uvjetom da se takvi dodatni podaci čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osigurati da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili utvrdivoj fizičkoj osobi.

 • g)    Voditelj ili voditelj obrade odgovoran za obradu

Voditelj ili voditelj obrade odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade utvrđena zakonom Unije ili državama članicama, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti propisani zakonom Unije ili države članice.

 • h)    Obrađivač

Obrađivač je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 • i)      Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bilo da je riječ o trećoj strani ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu dobiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili država članica neće se smatrati primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih vlasti bit će u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

 • j)      Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije subjekt podataka, voditelj obrade, obrađivač i osobe koje su pod izravnim nadzorom voditelja obrade ili obrađivača ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 • k)    Pristanak

Pristanak nositelja podataka je svaka slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želja nositelja podataka kojom on ili ona izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

 1. Ime i adresa voditelja obrade za potrebe

Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

Zola d.o.o.
Trg senjskih Uskoka 8
HR-10020 Zagreb, Croatia, EU

 

 1. Kolačići

Internet stranice tvrtke Zola d.o.o. koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik predmeta s podacima od ostalih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Zola d.o.o. može korisnicima ovog web mjesta pružiti više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s obzirom na korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, da prepoznamo korisnike naših web stranica. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima upotrebu naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. Ne mora unositi podatke o pristupu svaki put kada web mjestu pristupi, jer to web mjesto preuzima, a kolačić se na taj način pohranjuje u korisnikov računalni sustav. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno zabraniti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugog softverskog programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, možda neće biti sve funkcije našeg web mjesta u potpunosti upotrebljive.

 1. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica tvrtke Zola d.o.o. prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove web stranicu. Ovi se opći podaci i podaci pohranjuju u datoteke dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) korišteni tipovi preglednika i verzije, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranica s koje pristupni sustav dolazi na našu web stranicu (tzv. Upućivači), (4) podpodručje -web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kada koristi ove opće podatke i informacije, Zola d.o.o. ne donosi zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ovi su podaci potrebni za (1) pravilno prikazivanje sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice, kao i njezinu reklamu, (3) osiguravanje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranica i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona potrebne podatke za kazneni progon u slučaju cyber napada. Stoga Zola d.o.o. analizira anonimno prikupljene podatke i podatke statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo.

 1. Registracija na našoj web stranici

Subjekt podataka ima mogućnost registracije na web mjestu upravljača s naznakom osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose kontroloru, određuje se odgovarajućom ulaznom maskom koja se koristi za registraciju – ime i prezime, poštanska adresa, adresa e-pošte, telefonski broj i IP adrese. Osobne podatke koje unosi subjekt podataka prikuplja i pohranjuje isključivo za internu upotrebu od strane upravljača i za njegove vlastite svrhe. Upravitelj može zatražiti prijenos jednom ili više obrađivača (npr. Paketna usluga) koji također koristi osobne podatke za internu svrhu koja se može pripisati kontroloru.

Registracijom na web mjestu upravljača, IP adresa – dodijeljena od strane davatelja internetskih usluga (ISP) i koju koristi subjekt podataka – također se pohranjuju datum i vrijeme registracije. Pohranjivanje ovih podataka odvija se u pozadini da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, omogući istraga počinjenih kaznenih djela. Utoliko je pohrana ovih podataka neophodna za osiguranje upravljača. Ovi se podaci ne prosljeđuju trećim stranama osim ako ne postoji zakonska obveza prosljeđivanja podataka ili ako prijenos služi cilju kaznenog progona.

Registracija subjekta podataka, s dobrovoljnim navođenjem osobnih podataka, želi omogućiti kontroloru da nudi sadržaj ili usluge subjekta podataka koji se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta o kojem se radi. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka upravljača.

Upravitelj podataka će u bilo kojem trenutku na zahtjev svakom subjektu podataka pružiti informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju o subjektu podataka. Uz to, voditelj podataka ispravit će ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku subjekta podataka, ukoliko ne postoje zakonske obveze pohrane. Svi zaposlenici kontrolora u tom su pogledu dostupni nositelju podataka kao kontakt osobe.

 1. Pretplata na naše biltene

Na web mjestu tvrtke Zola d.o.o. korisnici imaju mogućnost pretplate na bilten našeg poduzeća. Ulazna maska ​​koja se koristi u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose – ime i prezime, adresa e-pošte i IP adresa, kao i kada se bilten naručuje od kontrolora.

Zola d.o.o. redovito informira svoje kupce i poslovne partnere putem biltena o poslovnim ponudama. Subjekt podataka može primati biltene poduzeća samo ako (1) subjekt podataka ima valjanu adresu e-pošte i (2) subjekt podataka registrira otpremu biltena. E-pošta s potvrdom poslat će se na e-adresu koju je subjekt podataka prvi put registrirao za otpremu biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostruke prijave. Ova e-pošta s potvrdom koristi se za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao subjekta podataka ovlašten za primanje biltena.

Tijekom registracije za bilten pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) i koristi je subjekt podataka u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka potrebno je kako bi se kasnije razumjela (moguća) zlouporaba adrese e-pošte subjekta podataka i stoga služi cilju pravne zaštite upravljača.

Osobni podaci prikupljeni kao dio registracije za bilten koristit će se samo za slanje našeg biltena. Osim toga, pretplatnici na bilten mogu biti obaviješteni putem e-pošte, sve dok je to potrebno za rad usluge biltena ili predmetne registracije, jer bi to mogao biti slučaj u slučaju izmjena u ponudi biltena, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće se izvršiti prijenos osobnih podataka koje je usluga biltena prikupila trećim stranama. Subjekt podataka može prekinuti pretplatu na naše biltene u bilo kojem trenutku. Suglasnost za pohranu osobnih podataka koju je subjekt podataka dao za slanje biltena može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svrhu opoziva pristanka, odgovarajuća poveznica nalazi se u svakom biltenu.

 1. Praćenje biltena

Bilten tvrtke Zola d.o.o. sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je grafika ugrađena u takve e-poruke koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza datoteke dnevnika. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Zola d.o.o. može vidjeti je li i kada subjekt podataka otvorio e-poštu i koje su veze u e-pošti pozvali subjekti podataka.

Takve osobne podatke prikupljene u pikselima za praćenje sadržane u biltenima upravljač pohranjuje i analizira kako bi optimizirao otpremu biltena, kao i da bi sadržaj budućih biltena još bolje prilagodio interesima subjekta podataka. Ti se osobni podaci neće prosljeđivati ​​trećim stranama. Subjekti podataka u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o pristanku izdanu putem postupka dvostruke prijave. Nakon opoziva, upravljač će izbrisati ove osobne podatke. Poduzeće Zola d.o.o. automatski povlači primanje biltena kao opoziv.

 1. Obrazac za kontakt na web mjestu

Web stranica tvrtke Zola d.o.o. sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu takozvane elektroničke pošte (adresa e-pošte). Ako subjekt podataka kontaktira upravljača e-poštom ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je predao subjekt automatski se pohranjuju. Ime i prezime, adresa e-pošte i IP adresa koje dobrovoljno prenosi subjekt podataka kontroloru podataka pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja subjekta podataka. Nema prijenosa ovih osobnih podataka trećim stranama.

 1. Funkcija komentara na web mjestu

Zola d.o.o. nudi korisnicima mogućnost ostavljanja pojedinačnih komentara na proizvode ili pojedinačnih doprinosa na blogu na blogu koji se nalazi na web mjestu kontrolora. Blog je web, javno dostupan, portal putem kojeg jedan ili više ljudi koji se zovu blogeri ili web-blogeri mogu objavljivati ​​članke ili zapisivati ​​misli u takozvane blogpostove. Blogpostove obično mogu komentirati treće strane.

Ako subjekt podataka ostavi komentar na proizvod ili blog objavljen na ovom web mjestu, komentari koje je dao subjekt također se pohranjuju i objavljuju, kao i podaci o datumu komentara i korisnikovom (pseudonimu) koje je odabrao subjekt podataka. Uz to se bilježi i IP adresa koju je davatelj usluga dodijelio davatelju internetskih usluga (ISP). Ova pohrana IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga i u slučaju da subjekt podataka krši prava trećih strana ili objavljuje ilegalni sadržaj kroz dati komentar. Pohranjivanje ovih osobnih podataka stoga je u vlastitom interesu voditelja obrade podataka, tako da on može oprostiti u slučaju kršenja. Ovi prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama, osim ako takav prijenos nije predviđen zakonom ili služi cilju obrane voditelja obrade podataka.

Anonimizirani niz stvoren iz vaše adrese e-pošte (koji se naziva i hash) može se pružiti usluzi Gravatar kako bi provjerio koristite li je. Pravila o privatnosti usluge Gravatar dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika vidljiva je javnosti u kontekstu vašeg komentara.

Komentari posjetitelja mogu se provjeriti putem automatizirane usluge otkrivanja neželjene pošte.

 1. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke nositelja podataka samo za razdoblje potrebno za postizanje svrhe pohrane, ili onoliko koliko to dopušta europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima je voditelj obrade do.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 1. Prava subjekta podataka

 • a) Pravo potvrde

Svaki subjekt podataka imat će pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.

 • b) Pravo pristupa

Svaki subjekt podataka imat će pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca da od kontrolora dobije besplatne podatke o svojim osobnim podacima pohranjenim u bilo kojem trenutku i kopiju tih podataka. Nadalje, europske smjernice i propisi omogućuju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade; dotične kategorije osobnih podataka;
 • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako nije moguće, kriteriji korišteni za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka, ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se tiču ​​subjekta podataka, ili prigovor takvoj obradi; postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje,

Nadalje, subjekt podataka imat će pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom je slučaju subjekt podataka imat će pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona u bilo kojem trenutku mogu kontaktirati bilo kojeg zaposlenika upravljača.

 • c) Pravo na ispravak

Svaki subjekt podataka imat će pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja dobije ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka imat će pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući pružanjem dodatne izjave.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.

 • d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki subjekt podataka imat će pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca da od voditelja obrade zatraži brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako je jedan od sljedećih razloga vrijedi, sve dok obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni. Subjekt podataka povlači suglasnost na kojoj se temelji obrada u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točkom (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu. Subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema nužnih legitimnih osnova za obradu, ili se subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a. Osobni podaci obrađeni su nezakonito. Osobni podaci moraju se izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonodavstvu Unije ili države članice kojoj je voditelj obrade.

Ako se odnosi jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje Zola d.o.o., može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora. Zaposlenik Zola d.o.o. dužan je odmah osigurati da se zahtjev za brisanje odmah udovolji.

Ako je voditelj obrade objavio osobne podatke i obvezan je sukladno članku 17. stavku 1. brisanje osobnih podataka, voditelj obračuna, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolori koji obrađuju osobne podatke za koje je subjekt podataka zatražio da takvi kontrolori izbrišu bilo kakve poveznice ili kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposlenici tvrtke Zola d.o.o. organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

 • e) Pravo ograničenja obrade

Svaki subjekt podataka imat će pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od kontrolora dobije ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • Točnost osobnih podataka osporava subjekt podataka tijekom razdoblja koje upravljaču omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i subjekt podataka se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe.
 • Voditelj obrade više ne trebaju osobne podatke za potrebe obrade, ali ih subjekt podataka zahtijeva za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Subjekt podataka usprotivio se obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a dok se ne provjeri jesu li opravdani razlozi voditelja obrade nadjačani onim koji imaju.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje Zola d.o.o., on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik tvrtke Zola d.o.o. organizirat će ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prijenos podataka

Svaki subjekt podataka imat će pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac na primanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili njega koji su dostavljeni kontroloru u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona imat će pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na pristanku sukladno članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, ili na ugovoru u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se vrši automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih kontroloru.

Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, subjekt podataka imat će pravo na osobne podatke koji se prenose izravno s jednog upravljača na drugog, ako je to tehnički izvedivo i kada to ne čini negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke Zola d.o.o..

 • g) Pravo na prigovor

Svaki subjekt podataka imat će pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac u bilo kojem trenutku, zbog razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koja se temelji na točki (e) ili (f ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.

Zola d.o.o. više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu koji prevladavaju interesima, pravima i slobodama subjekta podataka ili za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjevi.

Ako Zola d.o.o. obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka imat će pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se subjekt podataka prigovori Zola d.o.o. obradi u svrhe izravnog marketinga, Zola d.o.o. više neće obrađivati ​​osobne podatke u te svrhe.

Uz to, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu određenu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega od strane Zola d.o.o. u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe prema članku 89. (1) GDPR-a, osim ako obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi iz razloga od javnog interesa.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, subjekt podataka može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke Zola d.o.o.. Uz to, subjekt podataka slobodan je u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, da koristi svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki subjekt podataka imat će pravo europskog zakonodavca da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njega ili slično značajno utječe na njega, sve dok odluka traje (1) nije potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i voditelja obrade podataka, ili (2) nije odobreno zakonom Unije ili države članice kojem je upravljač podložan i koji također predviđa dolje prikladne mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa nositelja podataka ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku nositelja podataka.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i voditelja obrade podataka, ili (2) se temelji na izričitom pristanku nositelja podataka,Zola d.o.o. provest će prikladne mjere za zaštititi prava i slobode i legitimne interese nositelja podataka, barem pravo na ljudsku intervenciju voditelja obrade, kako bi izrazio svoje stajalište i osporio odluku.

Ako subjekt podataka želi ostvariti prava koja se tiču ​​automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka, on ili ona u bilo kojem trenutku mogu kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke Zola d.o.o..

 • i) Pravo na povlačenje pristanka za zaštitu podataka

Svaki subjekt podataka imat će pravo europskog zakonodavca da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

f) subjekt podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje pristanka, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke Zola d.o.o..

 1. Pravni temelj obrade

Umjetnost. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za postupke obrade za koje dobivamo suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka stranka, kao što je to, na primjer, kada su postupci obrade neophodni za isporuku robe ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada se na temelju članka 6. stavka 1. lit. b GDPR. Isto se odnosi na postupke obrade koji su neophodni za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita koji se tiču ​​naših proizvoda ili usluga. Podvrgava li se našoj tvrtki zakonskoj obvezi kojom se zahtijeva obrada osobnih podataka, kao što je ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR-a.
U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna radi zaštite vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili drugi vitalni podaci moraju se proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 (1) lit. d GDPR-a.
Konačno, postupci obrade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni niti jednom od gore spomenutih pravnih osnova, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi naša tvrtka ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je posebno spomenuo europski zakonodavac. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je subjekt podataka klijent upravljača (uvodna izjava 47. Rečenica 2. GDPR-a).

 1. Legitimni interesi koje slijedi kontrolor ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

 1. Razdoblje tijekom kojeg će se osobni podaci čuvati

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka odgovarajuće je zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući se podaci rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili pokretanje ugovora.

 1. Davanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Uvjet potreban za sklapanje ugovora; Obveza subjekta podataka na davanje osobnih podataka; moguće posljedice nepružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. Podaci o ugovornom partneru).

Ponekad će biti potrebno sklopiti ugovor da nam subjekt podataka daje osobne podatke koje moramo naknadno obraditi. Subjekt podataka nam je, na primjer, dužan dostaviti osobne podatke kad naša tvrtka s njim ili njom potpiše ugovor. Nepredstavljanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da se ugovor s nositeljem podataka ne može sklopiti.

Prije nego što subjekt podataka pruži osobne podatke, subjekt podataka mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka je li pružanje osobnih podataka zahtijevano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobnih podataka podaci.

 1. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)

Na ovom web mjestu kontrolor je integrirao komponentu Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics usluga je web analitike. Web Analytics je prikupljanje, prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Usluga web analize, između ostalog, prikuplja podatke o tome s koje je web stranice osoba došla na drugu web stranicu (tzv. Upućivač), koje su podstranice posjećivane ili koliko često i koliko je trajalo pregledavanje podstranice. Web analitika uglavnom se koristi za optimizaciju web mjesta i za provođenje analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Tvrtka koja upravlja komponentom Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Za web analitiku putem Google Analyticsa Controller koristi aplikaciju „_gat. _anonymizeIp ”. Pomoću ove aplikacije Google skraćuje IP adresu internetske veze subjekta podataka i anonimizira ga prilikom pristupanja našim web mjestima iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analizirati promet na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu upotrebe naše web stranice i za pružanje internetskih izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim web stranicama te za pružanje drugih usluga u vezi s korištenjem naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Što su kolačići, objašnjeno je gore. Postavkom kolačića Googleu je omogućeno analiziranje upotrebe naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana komponenta Google Analytics, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski će slati podatke putem Komponenta Google-Analytics u svrhu internetskog oglašavanja i podmirivanja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Google stječe znanje o osobnim podacima, poput IP adrese subjekta podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova te naknadno stvaranje namire za provizije.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup izvršen i učestalost posjeta našem web mjestu od strane subjekta podataka. Svakim posjetom našem internetskom mjestu takvi će se osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenositi Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila da Google Analytics postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Uz to, kolačići koje Google Analytics već koristi mogu se izbrisati bilo kada putem web preglednika ili drugog softverskog programa.

Uz to, subjekt podataka ima mogućnost usprotiviti se zbirci podataka koje generira Google Analytics, a koja je povezana s upotrebom ove web stranice, kao i Googleovom obradom tih podataka i spriječiti takve. U tu svrhu subjekt podataka mora preuzeti dodatak preglednika pod poveznicom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak za preglednik poručuje Google Analyticsu putem JavaScripta da se bilo koji podaci i podaci o posjetama internetskim stranicama ne smiju prenositi u Google Analytics. Instalacija dodataka za preglednik Google smatra prigovorom. Ako se sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije izbriše, formatira ili novo instalira, tada subjekt podataka mora ponovo instalirati dodatke preglednika da bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak preglednika deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Daljnje informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics dalje je objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/analytics/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google – AdWordsa

Na svojoj web stranici Controller je integrirao Google AdWords. Google AdWords usluga je za internetsko oglašavanje koja oglašivaču omogućava postavljanje oglasa u rezultate Google pretraživača i Googleovu mrežu oglašavanja. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi uz pomoć kojih se oglas na Googleovim rezultatima pretraživanja tek tada prikazuje, kada korisnik koristi tražilicu za pronalaženje rezultata pretraživanja relevantnih za ključne riječi. U Google Advertising Network, oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativna tvrtka Google AdWordsa je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranicama trećih strana i u rezultatima tražilice Googleove tražilice te umetanjem oglašavanja trećih strana na našoj web stranici.

Ako subjekt podataka dođe do naše web stranice putem Google oglasa, takozvani kolačić za pretvorbu podnosi se u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka putem Googlea. Što su kolačići, objašnjeno je gore. Kolačić za pretvorbu gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za pretvorbu koristi se za provjeru jesu li određene podstranice, na primjer košarica iz sustava internetske trgovine, pozvane na našu web stranicu. Putem kolačića za pretvorbu i mi i Google možemo shvatiti je li osoba koja je dosegla AdWords oglas na našoj web stranici ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za pretvorbu Google koristi za izradu statistike posjećenosti naše web stranice. Te statistike posjećenosti koristimo za određivanje ukupnog broja korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bismo utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase za budućnost. Niti naša tvrtka niti drugi Google AdWords oglašivači ne primaju podatke od Googlea koji bi mogli identificirati subjekta podataka.

Kolačić za pretvorbu pohranjuje osobne podatke, na primjer internetske stranice koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Google mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Našu ponudu

Auto Moto

Industrijsko ČiŠĆenje

Medicina tattoo

Čišćenje stomatoloških instrumenata

Čišćenje voća
i povrća

Čišćenje četkica za šminkanje

Kako očistiti dječje igračke

Čistimo i Obnavljamo

Čišćenje

Više stvari bi trebalo sačuvati i očistiti umjesto da ih zamjenjujemo sa novima. Želimo vam pružiti najbolju opciju za vaše kućno ili radno okruženje.

Briga o kupcima

Nudimo punu podršku i znanje o ultrazvučnom čišćenju. Uvijek smo spremni poboljšati vaš rad i pomoći vam da radite učinkovitije nego ikad.

Razvoj

Naš je fokus slušati svoje kupce, razumjeti njihove potrebe i ponuditi iznimnu razinu ultrazvučnog čišćenja različitih veličina i opcija.